opphavsrett


Om du finner noe du liker og vil låne er det flott (setter pris på at du spør først) :)

Åndsverksloven § 1 lyder: "Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket."
Copyright © lksandseter
All rights reserved.